Gründe für Flowlight®?
Entdecken
unser
Oberlichter

Gründe für Flowlight®?

Excellente brandklasse
Broof (t1)

Flowlight dakpanelen zijn verkrijgbaar met een brandvertragende topplaat. Met deze topplaat vallen de panelen in brandklasse Broof(t1). Deze klasse betekent dat de panelen brandvertragend en vliegvuurbestendig zijn.

Marktleider

Flowlight biedt al ruim 35 jaar innovatieve oplossingen op het gebied van isolerende lichtdoorlatende dakpanelen voor montage op industriële daken in geheel Europa. Geografisch gunstig gelegen op het snijvlak van Nederland, België en Duitsland.

Voor elk profiel
een passende oplossing

Flowlight biedt een oplossing voor elk profiel. Dit brengt grote voordelen met zich mee. Zo profiteert u van een gelijkmatige en gemakkelijke montage, zijn speciale bevestigingsmaterialen overbodig en bespaart u montagetijd en -kosten bij de realisatie van de industriële lichtdoorlatende panelen. Bovendien betekent dit flexibiliteit zowel bij bestaande dakconstructies als bij nieuwbouw.

De profielen zijn in polyester leverbaar tot een dikte van 120 (!) mm. Voordelig, licht, lichtdoorlatend en met zeer hoge isolatiewaarde.

Geen minimale ordergrootte

Als marktleider hanteert Flowlight geen minimale ordergrootte voor haar producten. De eigen productie maakt het mogelijk snel en flexibel in te spelen op marktvragen voor nieuwbouw en renovatie. 

Energiebesparing door
isolatie

Onze industriële lichtpanelen bieden uitstekende lichttoetreding, waardoor u bespaart op kunstmatig licht en dus op de energierekening. Voor extra isolatie is er de Vision®, de meest energie-efficiënte oplossing voor dubbelwandige thermo-lichtelementen op de markt.

Uitzonderlijke bestendigheid

De dubbelwandige lichtpanelen van Flowlight beschikken standaard over een grote mate van chemische bestendigheid. Onze industriële daklichten zijn gegarandeerd bestand tegen regen, hagel en extreme temperaturen van -40º C tot + 120º C.

Projectspecifieke garantietermijn

Onze dakpanelen zijn CE gecertificeerd en hebben - met minimaal onderhoud - een lange levensduur waarover wij een langlopende (project specifieke) garantietermijn bieden.

Korte levertijden

Flowlight is een uitermate service gerichte organisatie, waarbij snelle, persoonlijke en efficiënte communicatielijnen garant staan voor snelle reactie en levertijden. Onze jarenlange ervaring en vakkundige medewerkers zorgen voor gegarandeerd snelle opleveringen.

Eenvoudig en snel te
monteren

Onze dakpanelen zijn leverbaar in diverse formaten voor naadloze aansluiting bij gebruikte sandwichpanelen.

Hervorragende Brandklasse BROOF (t1)

Flowlight-Dachplatten sind mit einer feuerhemmenden Deckplatte erhältlich. Mit dieser Deckplatte fallen die Paneele in die Brandklasse Broof(t1). Diese Klasse bedeutet, dass die Platten feuerhemmend und feuerbeständig sind.

Marktführer

Seit über 35 Jahren bietet Flowlight innovative Lösungen im Bereich der dämmenden und lichtdurchlässigen Dachpaneele für die Montage auf Industriedächern in ganz Europa. Geographisch günstig gelegen im Dreiländereck zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland.

Für jedes Profil eine passende Lösung

Stärke bis zu 120 mm möglich.

Flowlight bietet eine Lösung für jedes Profil. Das bringt große Vorteile mit sich. Sie profitieren von einer konsistenten und einfachen Montage, da spezielle Befestigungsmaterialien überflüssig sind – das spart Montagezeit und -kosten beim Einbau der lichtdurchlässigen Industriepaneele. Darüber hinaus bedeutet dies Flexibilität sowohl bei bestehenden Dachkonstruktionen als auch bei Neubauten.

Die Profile sind in Polyester bis zu einer Stärke von 120 (!) mm erhältlich. Kostengünstig, leicht, lichtdurchlässig und mit sehr hohem Dämmwert.

Keine Mindestbestell-größe

Als Marktführer verwendet Flowlight keine Mindestbestellgröße für seine Produkte. Die Produktion im eigenen Hause ermöglicht eine schnelle und flexible Reaktion auf Nachfragen auf dem Markt für Neubau und Renovierung.

Energieein-sparungen durch Isolierung

Unsere Industrie-Lichtpaneele bieten hervorragende Lichtdurchlässigkeit, sodass Sie künstliches Licht und damit Energiekosten einsparen können. Für zusätzliche Dämmung gibt es Vision® – die energieeffizienteste Lösung in Sachen doppelwandige Thermo-Lichtelemente auf dem Markt.

Außergewöhn-liche Beständigkeit

Die doppelwandigen Lichtpaneele von Flowlight verfügen standardmäßig über ein hohes Maß an chemischer Beständigkeit. Unsere industriellen Oberlichter sind garantiert widerstandsfähig gegen Regen, Hagel und extreme Temperaturen von -40 °C bis +120 °C.

Projekt-
spezifische Gewähr-leistungsfrist

Unsere Dachpaneele sind CE-zertifiziert und verfügen – mit minimaler Wartung – über eine lange Lebensdauer, auf die wir eine langfristige (projektspezifische) Gewährleistungsfrist bieten.

Kurze Lieferzeiten

Flowlight ist eine äußerst serviceorientierte Organisation, in der schnelle, persönliche und effiziente Kommunikationswege schnelle Reaktions- und Lieferzeiten garantieren. Unsere jahrelange Erfahrung und qualifizierte Mitarbeiter garantieren schnelle Lieferungen.

Einfach und zügig montierbar

Unsere Dachplatten sind in verschiedenen Größen für eine nahtlose Verbindung mit gebrauchten Sandwichelementen erhältlich.

Sortiment

Victory
Vision
PPC
Hohlkammerplatten
Lichtkuppeln
Dachlichtbänder
Einfülldeckel

Social media
Kontakt

Flowlight® B.V.
De Koumen 148
6433 KE  Hoensbroek
The Netherlands

kvk: 14067386
tel.: +31 45 577 8008
fax: +31 45 565 1450
mail: info@flowlight.nl

© Flowlight B.V.  /  Datenschutzerklärung  /  Geschäftsbedingungen

Ontwerp en realisatie: Impuls Ontwerpt